Μνημοσύνη, Παροικιά, Πάρος

Μνημοσύνη του Χρήστου Λαζαράκη, Παροικιά, Πάρος